Prelegenci

PH-300x266.jpg

Phil Hogan

Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich od 1 listopada 2014 r.

Komisarz Hogan dorastał na farmie w rolniczej miejscowości Kilkenny w południowo-wschodniej Irlandii. Od 1989 r. do objęcia stanowiska komisarza reprezentował okręg Carlow/Kilkenny w irlandzkim parlamencie – Dáil Éireann, w którym zasiadał w gabinecie cieni partii Fine Gael oraz pełnił funkcję rzecznika ds. Europy, przemysłu spożywczego, spraw konsumenckich oraz polityki regionalnej.

W latach 2011-2014 sprawował urząd ministra środowiska i samorządu terytorialnego w irlandzkim rządzie premiera Endy Kenny'ego TD. Wówczas z powodzeniem wdrożył szeroko zakrojony program, w tym największą reformę samorządu terytorialnego od początku istnienia państwa irlandzkiego.

Sprawował liczne wyższe stanowiska na szczeblu lokalnym, krajowym oraz europejskim – m.in. przewodniczącego Rady Ministrów Środowiska (2013 r.), przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Ministrów Środowiska (lata 2012-14), dyrektora krajowego ds. wyborów z ramienia partii Fine Gael (lata 2010-11), dyrektora ds. organizacji w partii Fine Gael (lata 2002-07), przewodniczącego Rady hrabstwa Kilkenny (1985 r. i 1998 r.), przewodniczącego Grupy Parlamentarnej Fine Gael (lata 1995-2001) oraz sekretarza stanu w irlandzkim Departamencie Finansów (lata 1994-95).

Zanim zaangażował się w politykę założył i kierował przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie ubezpieczeń i nieruchomości. Prowadził także rodzinne gospodarstwo w latach 1981-83. Ukończył studia na University College Cork, uzyskując tytuł licencjata z ekonomii i geografii (1981 r.).

KrzysztofJurgiel

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odpowiada za realizację polityki rządu RP w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach dotyczących m.in. koordynacji uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej oraz uczestnictwa w pracach organów Unii Europejskiej.

MichelNalet

Michel Nalet

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA)

Stoi na czele EDA – organizacji skupiającej podmioty zrzeszające producentów i przetwórców mleka z krajów Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy europejskich przetwórców mleka w UE.

Andrzej Babuchowski

prof. Andrzej Babuchowski

Prezes spółki Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Były Radca Minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Obecnie odpowiada za działalność badawczo-rozwojową, analizy laboratoryjne oraz działania proinnowacyjne IIPM. Jest także członkiem Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych Komisji Europejskiej.

AgnieszkaMaliszewska

Agnieszka Maliszewska

Organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Prezes Zarządu First Communications, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, ekspert rynku mleka i polskiej branży mleczarskiej z ponad 20-letnim doświadczeniem.

JukkaLikitalo

Jukka Likitalo

Sekretarz Generalny Eucolait, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi

Sekretarz Generalny Eucolait od 2014 roku. Poza tym jego obszary działania obejmują rolnictwo, żywność, politykę handlową oraz rynki mleczne.

Brigitte-Misonne.jpg

Brigitte Misonne

Zastępca kierownika działu ds. produktów pochodzenia zwierzęcego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej.

Odpowiada głównie za sektor mleka i produktów mleczarskich. Pani Misonne koordynuje działania swojego zespołu w zakresie rozwoju sytuacji na rynku, analiz trendów ekonomicznych, opracowywania danych rynkowych w celu oceny decyzji UE dot. interwencji i wsparcia sektora produkcji zwierzęcej w ramach WPR, w tym również wpływających na stabilność sektora mleczarskiego.

PH-300x266.jpg

Stefan Gerschewski

Stefan Gerschewski – Radca ds. Żywności i Rolnictwa, Ambasada Niemiec w Warszawie.

Ukończył studia uniwersyteckie w zakresie prawa i administracji publicznej w Niemczech i Francji. Przez kilka lat pracował dla Federalnego Ministerstwa Żywności i Rolnictwa w Berlinie oraz dla Działu Żywności i Rolnictwa Stałego Przedstawiciela Niemiec przy Komisji Europejskiej w Brukseli. W tym okresie był także zaangażowany w kilka misji szkoleniowych dla organów ds. Bezpieczeństwa konsumentów w Egipcie i Tunezji. Od 2015 r. był tymczasowo Radcą ds. Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Kijowie na Ukrainie. Obecnie pełni tę funkcję w Ambasadzie Niemiec w Warszawie.

PH-300x266.jpg

Jerzy Plewa

Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej.

Swój urząd pełni od 2013 r., wcześniej w latach 2012-2013 był zastępcą dyrektora generalnego odpowiedzialnym za rozwój obszarów wiejskich i politykę zrównoważonego rozwoju. W latach 2006-2011 był zastępcą dyrektora generalnego w DG AGRI odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe.

Pełnił także różne wyższe funkcje na poziomie krajowym tj. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi odpowiedzialny za negocjacje kwestii rolniczych z UE, innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi. Był także głównym negocjatorem ds. rolnych w zespole negocjującym warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej.

J.E. Stephen de Boer

Ambassador Kanady w Rzeczypospolitej Polskiej

W 2015 r. został mianowany Ambasadorem Kanady w Polsce. Od 2016 r. obejmuje swoim mandatem również Białoruś. Pełnił różne funkcje m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2006 r. został mianowany dyrektorem wydziału drewna iglastego. W 2010 objął funkcję zastępcy głównego negocjatora ds. zmian klimatycznych oraz dyrektora generalnego w Ministerstwie Ochrony Środowiska, reprezentując interesy Kanady w zakresie ochrony środowiska i gospodarki. W 2013 r. wrócił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego, obejmując urząd dyrektora generalnego ds. kontroli handlu. Przed rozpoczęciem pracy w Ministerstwie, pan de Boer pracował przez 11 lat w rządzie prowincji Ontario.

Mike Petersen

Specjalny Wysłannik Nowej Zelandii do spraw Rolnictwa i Handlu Towarami Rolnymi (Special Agricultural Trade Envoy - SATE)

Stanowisko to piastuje już od 2013 roku. Jest ekspertem w zakresie skutków umów o wolnym handlu i perspektyw dla rolnictwa w dobie globalizacji. Ta unikalna funkcja została stworzona przez nowozelandzkich ministrów przy ścisłej współpracy nowozelandzkiego sektora rolnego. Sam też jest właścicielem dużego gospodarstwa zajmującego się mleczarstwem.

Jiří Šír

Zastępca Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej ds. produktów rolnych, relacji zagranicznych i rolnictwa ekologicznego

Począwszy od lutego 2016 r. piasuje stanowisko Zastępcy Ministra Rolnictwa Republiki Czeskiej ds. produktów rolnych, relacji zagranicznych i rolnictwa ekologicznego. Od 2012 r. do stycznia 2016 r. był dyplomatą i wspólnym rzecznikiem dla Republiki Czeskiej w Specjalnym Komitecie ds. Rolnictwa (SCA). Kierował także sekcją ds. rolnych i środowiskowych. W przeszłości, pracował na licznych stanowiskach w Ministerstwie Rolnictwa oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

Štefan RYBA

Dyrektor Generalny Sekcji Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej

W 2010 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie specjalnej hodowli zwierząt na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze.
Pan Ryba jest także Dyrektorem Generalnym Sekcji Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej.
W latach 2012-2016 był Dyrektorem Usług Hodowlanych w przedsiębiorstwie państwowym Republiki Słowackiej.
W 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Stowarzyszenia Hodowców Bydła.

Bronius Markauskas

Minister Rolnictwa Republiki Litewskiej

W 1985 uzyskał Licencjat z inżynierii na Politechnice w Kownie. Od 2005 r. do 2011 r. był przewodniczącym Litewskiej Izby Rolnictwa, w kolejnych latach do 2016 r - Wiceprzewodniczący tejże instytucji. Wieloletni przewodniczący Litewskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka. Właściciel gospodarstwa od 1990 r.
Od 1993 r. Członek Litewskiego Stowarzyszenia Chłopów i Zielonych. W latach 2000-2005,

Peter Frans Gontha

Ambasador Republiki Indonezji w Polsce

Jest założycielem pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Indonezji, RCTI. Piastował stanowiska w zarządach licznych firm, zarówno w branży medialnej, transportowej, hotelarskiej i energetycznej. W latach 1979-1983 pełnił funkcję Wiceprezesa Banku American Express.

Jean-Louis Buër

Radca ds. Rolnych Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce

Bagaż doświadczeń wypracował piastując m. in. stanowisko Generalnego Dyrektora Departamentu szkół technicznych, zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Francuskiego Międzyzawodowego Urzędu wyrobów winiarskich a także Radcy Ministrów Rolnictwa. Interesuje się głównie agronomią i produkcją win. Angażuje się w rozwój obszarów wiejskich oraz politykę edukacyjną.

Martijn Homan

Radca Rolny Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce

Działa na rzecz promocji eksportu produktów niderlandzkich do Polski, m.in. poprzez organizację misji handlowych i wsparcie udziału niderlandzkich firm w imprezach targowych na terenie Polski. Pośredniczy w handlu i inwestowaniu na terenie Polski, Węgier, Austrii oraz Słowacji.

Inga Orlova

Zastępca szefa sekcji ds. Wspólnej Organizacji Rynków w Departamencie Wsparcia Bezpośredniego i Rynku w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Łotewskiej

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w sprawach związanych z polityką rolną, w szczególności w sektorze mleczarskim i mięsa wieprzowego, a także handlem międzynarodowym produktami rolnymi. Od czasu przystąpienia Łotwy do Unii Europejskiej zajmuje się unijnymi instrumentami regulacji rynków i wsparcia w sektorach mleczarskim i mięsnym. Głównymi dziedzinami jej kompetencji są instrumenty w zakresie kwot mlecznych (zakończone 31 marca 2015 r.), programu „Mleko w szkole" i interwencji rynkowej. Prowadzi również prace nad aspektami handlu międzynarodowego, oceniając wpływ negocjacji handlowych UE na łotewskich producentów rolno-spożywczych.

David Reed

Zastępca Szefa Misji w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Polsce

David został mianowany zastępcą szefa misji w Warszawie w sierpniu 2017 roku.
W 2003 roku wstąpił do FCO, pracując wcześniej w Londynie jako prawnik. Początkowo pracował w Brytyjskiej Komisji Wysokiego Szczebla w Nikozji na Cyprze, gdzie koncentrował się na negocjacjach rozliczeniowych. W Londynie pracował zarówno w zagranicznym biurze wspólnoty, jak i w biurze gabinetu, gdzie koncentrował się na sprawach europejskich. Zanim przyjechał do Polski, pracował przez cztery lata w Ambasadzie Brytyjskiej w Paryżu, gdzie był odpowiedzialny za współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

David Richmond

Menedżer ds. strategii handlowych (EMEA) w Fonterra Co-Operative Group

David jest dumnym Nowozelandczykiem i członkiem rodziny Fonterra. Fonterra jest największą organizacją w Nowej Zelandii i światowym liderem w produkcji mleka i eksportera, zatrudniającą 22 000 osób na całym świecie. Zajmuje się zaopatrywaniem w produkty mleczarskie miliardy konsumentów na całym świecie. Podczas swojej siedmioletniej pracy w firmie Fonterra David pełnił ważną funkcję w obszarach zaopatrzenia w mleko, działania globalne i globalny łańcuch dostaw. David jest obecnie odpowiedzialny za strategię handlu i interesariuszy w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.